STUDIJNÍ PROGRAM

V současné době máme akreditovaný 200 hodinový lektorský kurz, po jehož úspěšném absolvováním můžete žádat o vydání Živnostenského listu - POSKYTOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI JÓGY.

Po absolvování základního kurzu, můžete absolvovat některý z nástavbových programů.

 CO SE NAUČÍTE?

Obecná a funkční anatomie 

protože vědět, jak funguje náš organismus, je základ

Fyziologie

protože kvalitní učitel jógy musí perfektně rozumět fungování pohybového aparátu

Jógová anatomie

protože východní vědy pohlíží na tělo trochu jinak než ty západní

Struktura jógové lekce

protože chceme, aby naše lekce měly svou vnitřní logiku a harmonizovaly

Anatomie čaker

protože nejsme jenom hrubohmotný obal

Základy Ájurvédy

protože je to sestra jógy a bez základního povědomí o ní je jen velmi těžké terapeutické aspekty jógy pochopit

Základy jógové terapie

protože dnešní člověk má jiné problémy a jeho pohybový aparát specifické potřeby

Základy filozofických škol relevantních pro jógu

protože každá praxe má svůj nezbytný teoretický základ

Šástry a sútry

protože chceme aby absolventi měli vhled do korpusu staroindických textů, jsou to poklady lidského vědění

Dopomoci v pozicích (adjustmenty)

protože dotek může léčit 

První pomoc

abyste v každé situaci věděli, co dělat

Živnostenský zákon 

abyste se při své lektorské činnosti cítili bezpečně

Informace k závěrečné práci

Co vyžaduje úspěšné
ukončení kurzu?

  • 100% účast na výuce
  • splnění všech domácích prací
  • úspěšné absolvování ústní zkoušky
  • uspěšné napsání závěrečného testu 
  • obhajoba závěrečné práce
  • 20 hospitačních hodin